Grigori Petrovich Grabovoi, 1986 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi uygulamalı matematik ve mekanik fakültesinden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra, akademik başarıları ve bilimsel sonuçları nedeniyle laboratuvar ve diploma çalışmalarının uygulanmasında görev aldı. Grigori Grabovoi, SSCB Genel Makine Mühendisliği Bakanlığı'nın makine mühendisliği Taşkent tasarım ofisinde bir mühendis-matematikçi pozisyonunda çalışmak üzere görevlendirildi. Taşkent Makine Mühendisliği Tasarım Ofisi'nde Grigori Grabovoi, "lazer radyasyonundan uzaydaki nesnelerin korunması" alanındaki bilimsel gelişimi nedeniyle Genç Uzmanlar yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Aynı çalışma Bilimsel Sanayi Derneği "ENERJİ” yarışmasına da gönderildi ve kendisine yine birincilik ödülü verildi ve orada yeni büyük bir bilimsel başarı için, Doktor'un fizik ve matematik bilimlerindeki "felaketlerin önlenmesi" konulu tezini koruması teklif edildi. Tezinin korunmasının ardından, Grigori Grabovoi'ye Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru bilimsel derecesi verildi. "Özellikle Karmaşık Nesnelerin Güvenliği" alanında bilimsel profesör ünvanı aldı.

Ünlü dünya bilim adamları Grigori Grabovoi'nin gelişmeleri hakkında uzman verileri yayınladılar. Bunlar arasında Devlet Teşebbüsünün (Bilim Merkezi) mühendislik bilimleri doktoru, Profesör Garyainov Stanislav Aleksandrovich [Devlet Perspektif Araştırma Teşkilatı Bilim Merkezi Direktörü, profesörlük dahil, mühendislik bilimleri doktorudur]. Yurtdışında 15 patent de dahil olmak üzere 200'den fazla bilimsel çalışmanın ve eserin yazarıdır. http://www.zelenograd.ru/41/550/19.htm), Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru, profesör Nikitin Albert Nikolayevich, Fiziksel ve Matematik Bilimleri Doktoru, UNESCO profesörü, risk kontrolü üzerine Burgas Bilimsel Başkanlık Merkezi UNESCO / MCOS bölüm müdürü " Yeremenko Vitalily Anfimovich ve diğerleri.

Bahsi gecen bilim insanlarının belgelenmiş uzman sonuçları Grigori Grabovoi'nin gelişmelerinin yüksek bilimsel seviyesini, reddedilemeyen fiziksel ve matematiksel hesaplamalarının doğrulunu onayladı. Çünkü Fiziksel-matematiksel hesaplamalarına göre oluşturulan cihazların çalışabilirliği, tüm dünyada kabul gören Ortodoks yüksek matematik sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu bilim adamları, Grigori Grabovoi'nin icatlarının ve bilimsel çalışmalarının felaketlerin önlenmesinde, önleyici tahminlerde ve güvenli, istikrarlı, kısıtlanmamış kalkınmada etkin bir şekilde kullanılabileceği sonucuna vardı.

Grigori Grabovoi, Yüksek Inter Akademi Sertifikasyon Komitesinin diplomalarının kabul edildiği prosedürü doğrulayan Uluslararası Lizbon anlaşmasına uygun olarak, tüm ülkelerde yeniden onaya gerek olmaksızın, Grigori Grabovoi Öğretilerini Yüksek Inter Akademi Komitesi tarafından verilen Fizik-Matematik Bilimleri Doktora diplomasına dayanarak dünyanın herhangi bir ülkesinde öğretebilir. "Özellikle Karmaşık Nesnelerin Güvenliği" alanındaki profesör diplomasına dayanarak da benzer bir olanağı vardır. Bu profesör diplomasına uygun olarak, sadece fizik ve matematik alanındaki bilgileri değil, aynı zamanda yazarın sonsuz yaşamda gerekli olan güvenliği sağlayan gelişmeleri de dahil olmak üzere diğer bilgileri de öğretmek mümkündür.

Buna göre, Grigori Grabovoi'nin eserlerini ilan etme lisansına sahip olan eğitmenler, dünyanın herhangi bir ülkesinde Grigori Grabovoi Öğretilerini öğretme hakkına sahiptir. GRABOVOI© ve GRIGORI GRABOVOI© ticari markalarının kullanımı, Grigori Grabovoi'nin Öğretilerini öğretmek için aynı hak lisansına dayalı olarak verilir. Bu nedenle, Grigori Grabovoi'nin konferanslarında, seminerlerinde, bilimsel çalışmalarında, kitaplarında, sonuçlarının toplamı, patentlerinde anlattığı teori ve pratikler "Kontrol Uygulaması. Kurtuluş Yolu. Cilt 1, 2, 3." olarak belgelenmiştir. Kendisini takip edenlerin sonuçlarının toplandığı "Kontrol Uygulaması. Kurtuluş Yolu. Cilt 4, 5, 6" eserinde, Grigori Grabovoi'nin Öğretileri ile kurtuluş ve sonsuz yaşam görevlerinin başarılabilirliği konusunda benzersiz bir sonuca varmak mümkündür.